خودت را در آغوش گرم خدا رها کن...امن ترین جایی بود که من یافتم

گاه از بخش بزرگي از زندگي يه صندوقچه قديمي مي مونه رو دستت. همه ي اون چيزهايي توشه كه بهتره همون جا بمونه. قفلش كني و كليدش رو بندازي تو دريا. اما اين صندوق تمام عمر صندوق تو باقي مي مونه. گاه بهش نگاه مي كني و لبخند ميزني گاه نگاهش مي كني و اشك مي ريزي. يك جايي از زندگي مي رسي كه بايد نقطه بذاري و بري سر سطر. وبلاگم. بهترينم. دوست خوبم كه دوستاي خوبي بهم دادي و بخش هاي بزرگي از زندگي ام رو ساختي؛ با تمام وجودم دوستت دارم؛ اما اون قسمتي از زندگي ام كه بايد تهش يه نقطه بذارم و برم سر سطر. خدا نگهدار.
نوشته شده توسط شیـوانــــا در ساعت 20:31 | لینک  |